Overzicht met stand van zaken toezeggingen Minister voor Basis voortgezet onderwijs en Media

Het overzicht bevat de stand van zaken van de toezeggingen van minister Slob over vragen en verzoeken van de Eerste Kamer. Deze gingen onder meer over de evaluatie van het passend onderwijs en een plan voor ondersteuning van scholen in verband met de coronacrisis.