Beantwoording Kamervragen over het Nationaal Groeifonds

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de antwoorden op Kamervragen over het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.