Kamerbrief rapportage Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen

Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij de eindrapportage 'Beeld van ventilatie op scholen in het funderend onderwijs in Nederland'.