Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting OCW

Toelichting op de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 (6e incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 6e incidentele suppletoire begroting OCW (PDF | 10 pagina's | 441 kB)