Bestuursakkoord Flexibilisering lerarenopleidingen


Minister Van Engelshoven sluit een bestuursakkoord met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over de versnelling en versterking van flexibilisering van de lerarenopleidingen.