Kamerbrief over Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen


Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het bestuursakkoord met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over de versnelling en versterking van flexibilisering van de lerarenopleidingen.