Kamerbrief stand van zaken Versterking Maatschappelijk Middenveld

Minister Kaag informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de vier subsidietenders onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, te weten Power of Voices, Power of Women, SRGR Partnerschap Fonds en Women, Peace en Security.

Kamerbrief stand van zaken Versterking Maatschappelijk Middenveld (PDF | 4 pagina's | 201 kB)