Kamerbrief Programma versterken biodiversiteit

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de lopende inspanningen van het Rijk om biodiversiteitsverlies tegen te gaan en herstel te bevorderen. De brief is verstuurd mede namens de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Economische Zaken en Klimaat, en van Infrastructuur en Waterstaat.

Kamerbrief Programma versterken biodiversiteit (PDF | 9 pagina's | 272 kB)