Kamerbrief over 6e Voortgangsrapportage Natuur 2019

Minister Schouten biedt de Tweede Kamer de 6e Voortgangsrapportage Natuur 2019 (VRN) aan. De Voortgangsrapportage is opgesteld door de provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gezamenlijk en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het natuurbeleid in 2019. Tevens wordt een doorkijkje gegeven naar de ontwikkelingen in 2020 .

Kamerbrief over 6e Voortgangsrapportage Natuur 2019 (PDF | 4 pagina's | 219 kB)