Wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches.

Wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (PDF | 26 pagina's | 196 kB)