Kamerbrief stand van zaken rondom motie om met spoed te zorgen voor meer zorgpersoneel

Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de aangenomen motie Wilders om met spoed te zorgen voor meer zorgpersoneel.