Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche)

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche).

Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (PDF | 1 pagina | 67 kB)