Beantwoording Kamervragen over klimaatplannen van olie- en gasbedrijven

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de klimaatplannen van olie- en gasbedrijven.