Kamerbrief bij evaluatierapport normeringssystematiek

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de normeringssystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds 2015 – 2020.

Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Kamerbrief bij evaluatierapport normeringssystematiek (PDF | 2 pagina's | 94 kB)