Kamerbrief over maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de projecten van de rechtspraak voor maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER).

Kamerbrief over maatschappelijk effectieve rechtspraak en innovatie (PDF | 6 pagina's | 278 kB)

Daarnaast gaat hij in op enkele andere onderwerpen:

  • de stand van zaken van de Tijdelijke experimentenwet rechtspleging;
  • de ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak;
  • het onderzoek naar het Civil Resolution Tribunal in Canada.