Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland en brengen zij in beeld op welke wijze deze ambities vorm kunnen krijgen. Deze strategie is daarmee een gezamenlijk beleidsvoornemen.

Uitwerking ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030 (PDF | 60 pagina's | 14,1 MB)