Aanbiedingsbrief bij afschrift kabinetsreactie op algoritmen onderzoeken

Minister Dekker stuurt een afschrift van een brief met bijlagen aan de Tweede Kamer met de kabinetsreactie naar aanleiding van 3 onderzoeken naar algoritmen naar de Eerste Kamer.