Kamerbrief over continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020 - 21 stand van zaken


Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in het onderwijs na de zomervakantie van 2020. Daarbij gaat hij in op de resultaten van de 3e COVID-19-monitor van de Inspectie van het Onderwijs over de weerslag van het coronavirus op het onderwijsproces. Ook zet hij de stand van zaken uiteen rond de continuïteit van onderwijs en de extra hulp en ondersteuning aan scholen.