Kamerbrief stand van zaken aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

Staatssecretaris Van 't Wout meldt de voortgang van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Ook beschrijft hij de voorgestelde uitwerking van een verplichte meldcode bij discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus en andere bemiddelaars op de arbeidsmarkt. Daarnaast gaat hij in op diverse instrumenten en maatregelen voor onderzoek en bewustwording uit het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021.

Kamerbrief stand van zaken aanpak arbeidsmarktdiscriminatie (PDF | 7 pagina's | 404 kB)