Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen over de brief van 12 oktober 2020

Minister Slob stuurt de antwoorden op de vragen over zijn brief van 12 oktober 2020 naar de Tweede Kamer. De brief ging over de eindevaluatie  van de sectorakkoorden voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en over de bijgestelde aanwending van prestatieboxmiddelen.