Antwoorden op herziene feitelijke vragenlijst Najaarsnota 2020

Minister Slob beantwoordt de vragen van de Tweede Kamerover zijn brief van 12 oktober 2020. De brief ging over de eindevaluatie  van de sectorakkoorden voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en over de bijgestelde aanwending van prestatieboxmiddelen.