De overstap van po naar vo Handreiking schooladvisering


De handreiking schooladvisering ondersteunt leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.