Rapport wegvallen eindtoets


Het rapport bevat een onderzoek naar de effecten van het wegvallen van de eindtoets in het basisonderwijs als gevolg van de coronamaatregelen.