Kamerbrief eindtoetsing en schooladviezen

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over 3 zaken rondom de eindtoetsen bij de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo).

Kamerbrief eindtoetsing en schooladviezen (PDF | 9 pagina's | 352 kB)

Hij gaat in op:

  • het wegvallen van de eindtoets in 2020 vanwege coronamaatrregelen en de inzet om de eindtoets dit schooljaar door te laten gaan;
  • de governance rondom de eindtoetsen;
  • enkele onderdelen bij het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po.