Uitvoeringstoets amendement Bisschop c.s. inzake verduidelijking van het leerlingvolgsysteem

Brief van de Inspectie van het Onderwijs. De brief bevat de resultaten van een uitvoeringstoets naar aanleiding van het amendement vanhet Kamerlid Bisschop (SGP) over verduidelijking van het leerlingvolgsysteem.

Uitvoeringstoets amendement Bisschop c.s. inzake verduidelijking van het leerlingvolgsysteem (PDF | 5 pagina's | 104 kB)