Memorie van toelichting 1e Incidentele suppletoire begroting SZW 2021

Toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket).

Memorie van toelichting 1e Incidentele suppletoire begroting SZW 2021 (PDF | 7 pagina's | 288 kB)