Aanbiedingsbrief over rapport Sterk spul

Minister Van Ark biedt het rapport Sterk spul aan, waarin onderzoek is gedaan naar de aard, ernst en omvang van handel in doping in Nederland.