Voorstel van wet wijziging van de begrotingsstaat vanwege aanpassingen economische steun- en herstelpakket corona

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus).

Voorstel van wet wijziging van de begrotingsstaat vanwege aanpassingen economische steun- en herstelpakket corona (PDF | 3 pagina's | 94 kB)