Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijs Een eerste analyse


De Commissie Bekostiging Hoger Onderwijs (CDHO) analyseert de macro-doelmatigheid van het bestaande opleidingsaanbod in het hoger onderwijs.

Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijs Een eerste analyse (PDF | 31 pagina's | 613 kB)