Kamerbrief over advies macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie Bekostiging Hoger Onderwijs (CDHO) over de macrodoelmatighei van het hoger onderwijs. Zij bespreekt de manier waarop zij invulling wil geven aan de aanbevelingen uit het advies. Het rapport 'Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijs' van het CDHO stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over advies macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs (PDF | 13 pagina's | 388 kB)