Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijsTechnisch rapport

Het Technisch Rapport (TR) beschrijft de onderliggende analyses en resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek uit het rapport 'Macrodoelmatigheid van bestaand opleidingsaanbod in het hoger onderwijs'.