Kamerbrief bij rapporten Drinkwaterkwaliteit 2019, Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019 en Bedrijfsverslagen 2019


Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de rapporten 'Drinkwaterkwaliteit 2019', de 'Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019' en de beoordeling van de Bedrijfsverslagen 2019 naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over beoordeling van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van de drinkwaterkwaliteit, de prestatievergelijking en de bedrijfsverslagen.

Kamerbrief bij rapporten Drinkwaterkwaliteit 2019, Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019 en Bedrijfsverslagen 2019 (PDF | 4 pagina's | 311 kB)

Bijlagen