Drinkwaterkwaliteit 2019

Het rapport bevat de beoordeling van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of het drinkwater in 2019 voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. De ILT beoordeelt dit bij de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), Oasen, Vitens, Waterbedrijf Groningen (WBG), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waternet en WMD Drinkwater.

Drinkwaterkwaliteit 2019 (PDF | 42 pagina's | 2,8 MB)