Voortgangsbrief beleidskader herstelrecht slachtoffers

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het herstelrecht voor slachtoffers en de toepassing van het Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces. Daarbij gaat hij in op enkele toezeggingen en moties.

Voortgangsbrief beleidskader herstelrecht slachtoffers (PDF | 6 pagina's | 189 kB)