Kamerbrief over voortgang verkenning naar verankering maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wet

Minister Slob schrijft aan de Eerste Kamer dat hij een brief over de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid van de verankering van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het voorjaar van 2021 wil sturen.