Memorie van toelichting 1e incidentele suppletoire begroting 2021 Justitie en Veiligheid

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven).

Memorie van toelichting 1e incidentele suppletoire begroting 2021 Justitie en Veiligheid (PDF | 3 pagina's | 150 kB)