Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen IenW sectoren


Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de verlenging van een aantal coulancemaatregelen voor sectoren van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit om de effecten van COVID-19 op de vitale processen zo klein mogelijk te houden.

Kamerbrief over verlenging coulancemaatregelen IenW sectoren (PDF | 3 pagina's | 193 kB)