Kamerbrief over Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) over de relatief grote veranderingen, die op individueel niveau kunnen plaatsvinden bij overgang naar de nieuwe fosfaatindicator.

In het AO mestbeleid van 4 november jl. is gevraagd naar de beoogde inwerkingtreding per 1 januari van rVDM (systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest). Met deze brief wordt de Tweede Kamer ook geinformeerd over de voortgang van dit traject.

Kamerbrief over Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM (PDF | 4 pagina's | 105 kB)