Bijlage 2 Uitvoering motie Groothuizen

De bijlage gaat over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Groothuizen (D66). De motie verzocht de regering om per departement vanaf 2002 in kaart te brengen welke regelgeving gevolgen heeft gehad voor de financieringsbehoefte van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Bijlage 2 Uitvoering motie Groothuizen (PDF | 22 pagina's | 689 kB)