Beantwoording vragen over het Grondwetsvoorstel inzake het bindend referendum

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over het Grondwetsvoorstel-Van Raak (SP) inzake het bindend referendum.