Kamerbrief over voorhangprocedure Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren geeft een toelichting op het Koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet regelt.