Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over het voorgehangen Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (PDF | 19 pagina's | 990 kB)