Antwoorden op vragen over de evaluatie van de Wpta


Minister Dekker stuurt de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) naar aanleiding van de beleidsreactie op het eindrapport over de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een korte toelichting.

Antwoorden op vragen over de evaluatie van de Wpta ( PDF | 16 pagina's | 245 kB )