Memorie van toelichting 3e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (3e incidentele suppletoire begroting met extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 3e incidentele suppletoire begroting 2021 OCW ( PDF | 8 pagina's | 504 kB )