Kamerbrief over pilot chippen van katten

Minister Schouten stuurt een brief over de stand van zaken over de pilot chipplicht katten. Zij stuurt de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 'Quick scan MKBA - Identificeren en registreren van katten' mee.