Kamerbrief over pilot chippen van katten

Minister Schouten stuurt een brief over de stand van zaken over de pilot chipplicht katten. Zij stuurt de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) 'Quick scan MKBA - Identificeren en registreren van katten' mee.

Kamerbrief over pilot chippen van katten ( PDF | 2 pagina's | 120 kB )