Advies VWS na 99e OMT deel 1

Afschrift van de brief van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De brief gaat over de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) over verkoudheidsklachten bij kinderen op de basisschool en in de kinderopvang.