Kamerbrief met beleidsreactie op het evaluatierapport Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

Minister Dekker geeft zijn beleidsreactie op de bevindingen uit het onderzoeksrapport 'Wie past de schoen? De snelrechtgrond in de praktijk'. Het gaat om een evaluatie van de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis. Het rapport zit als bijlage bij de Kamerbrief.