Kamerbrief bij ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt  het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) naar de Tweede Kamer. Het besluit houdt verband met de invoering van het Nieuwe Normen-en Handhavingstelsel (NNHS). Zij gaat in op het ontwerpbesluit.

Kamerbrief bij ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (PDF | 4 pagina's | 240 kB) 

Bijlagen