Besluit van tot wijziging van het LuchthavenverkeerbesluitSchiphol en enige andere algemene maatregelen van bestuur

Het besluit houdt verband met de invoering van het nieuwenormen-en handhavingstelsel, de reductie van het maximum aantal vliegtuigbewegingen in de nachten enige andere wijzigingen.

Besluit van tot wijziging van het LuchthavenverkeerbesluitSchiphol en enige andere algemene maatregelen van bestuur (PDF | 56 pagina's | 1,2 MB)