Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 vanwege extra steun voor culturele en creatieve makers tijdens COVID-19

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2021 vanwege extra steun voor culturele en creatieve makers tijdens COVID-19 (het coronavirus).

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW 2021 vanwege extra steun voor culturele en creatieve makers tijdens COVID-19 (PDF | 6 pagina's | 211 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.